Stavebná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť

Sme stavebná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť so sídlom na Slovensku. Na zahraničnom trhu pôsobíme od roku 2013.

Vďaka našej profesionalite v poskytovaní služieb v oblasti stavebníctva sme sa cez realizáciu menších projektov prepracovali až k možnosti realizovať významné projekty pre zahraničné spoločnosti.

Zaujali sme postavenie spoľahlivého subdodávateľa na dlhodobú spoluprácu.

Komplexné rekonštrukcie interiéru a exteriéru

Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým realizáciou interiérovexteriérov v širokom spektre, rekonštrukciou a výstavbou bytových jednotiek, rodinných domov, polyfunkčných objektov a priemyselných či obchodných budov.

Postupne sme rozšírili našu špecializáciu aj na projekty zamerané na výrobu sklolaminátových produktov a povrchovú úpravu kovov.

Viac ako 200 zamestnancov

Do dnešného dňa sme poskytli pracovné miesta viac ako 200 ľuďom. Úspešne sme sa podieľali na stovkách projektoch, čím sme získali veľa nových skúseností a zaujali významné postavenie na zahraničnom trhu, najmä v krajinách Beneluxu a vo Francúzsku.

Za úspech a motiváciu považujeme spokojnosť našich klientov, ktorá sa stala aj naším primárnym cieľom.

Kontaktujte nás

Sme tu pre Vás


  • +421 917 966 390
  • Lopúchov 61
    086 41 Lopúchov
    Slovensko